👈 فروشگاه فایل 👉

اثرات تغذیه ­ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه ­های خونی و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اثرات تغذیه ­ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه ­های خونی و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی

عنوان پروپوزال: اثرات تغذیه ­ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه ­های خونی و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

35

حجم

73/987 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان پروپوزال: اثرات تغذیه ­ای سطوح مختلف نانو­سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه ­های خونی و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 35

يکی از تاثیرگذارترین بخش­ها در توسعه پايدار کشورها، بخش کشاورزی است. تأمین امنیت غذايی بشر، يکي از مهم­ترين چالش­هاي فراروي جهان در قرن آينده خواهد بود. رشد روز­افزون جمعیت و کمبود مواد غذايي از يک­سو، و نابودی بخش مهمی از منابع زيست محیطی کره زمین به ­دلیل استفاده بی­رويه آن از سوی ديگر، لزوم تغییر نگرش جدی نسبت به مديريت بخش کشاورزی در سطح جهانی را نمايان می­سازد (بی­نام، 1391). نانوتکنولوژی به ­عنوان یک علم بدیع و تکنولوژی نوآورانه، منجر به تولید یک عنصر متفاوت با ساختار تغییر یافته در سطح سلولی، جهت افزایش کیفیت در بافت مواد غذایی می­شود. این تکنولوژی تأثیر اساسی بر تهیه و تولید، انتقال، ذخیره، قابلیت ردیابی، امنیت و سلامت غذا دارد (فلهگاری و همکاران[1]، 2013). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﻮق­اﻟﻌﺎده ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري ﻧـﺎﻧﻮ در تغذیه دام و طیور، اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲرود ﻃـﻲ دو دﻫـﻪ آﻳﻨﺪه، اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، تغذیه دام و ﻛﺸﺎورزي ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ­اي ﻛـﻪ اﺛـﺮات آن ﺑـﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻛـﺸﺎورزي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ[2] ﺧﻮاﻫﺪ بود (بی­نام، 1391).

سلنیوم یکی از عناصر کم­نیاز، اما ضروری در تغذیه حیوان با عملکردی چندگانه می­باشد (پیرسلجین و همکاران[3]، 2008). سلنیوم یک ریزمغذی ضروری برای رشد طبیعی و نرمال طیور می­باشد. حیوانات با مصرف غلات و علوفه، سلنیوم آلی مورد نیاز را که با آمینو­اسیدهای سیستئین و متیونین باند شده و به اشکال سلنوسیستئین و سلنومتیونین درآمده­اند، دریافت می­کنند (سورای[4]، 2002). اثرات بالینی شدید ناشی از کمبود سلنیوم، می­تواند منجر به بیماری عضله سفید (دیستروفی عضلانی)، از­ کار­افتادگی کلیه­ها، تضعیف سیستم ایمنی، سرطان و بسیاری از علائم آسیب­ شناختی دیگر شود (هارتیکاینن[5]، 2005).

Felehgari et al. [1]

[2] Green revolution

Pirsljin et al. [3]

Surai [4]

Hartikainen [5]

فهرست مطالب

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

اهداف اصلی

مرور منابع و پیشینه تحقیق

روش تحقیق

مدل

فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده

👇محصولات تصادفی👇

اصول اخلاقی در سازمان و شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی پاورپوینت بررسی پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم پرسشنامه اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران مبانی نظری ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا فایل اتوکد طراحی کتابخانه